КОНКУРС ЗА
НАЙ-ЗЕЛЕНА ОБЩИНА
ИНИЦИАТИВА НА
2018         2017         2016         2015
Общините Русе и Левски са тазгодишните победители в конкурса „Най-зелена община“, организиран от „Екопак България“. В четвъртото издание се включиха общини-партньори на най-голямата българска организация за управление на отпадъци от опаковки от цялата страна. Целта на ежегодния конкурс е да отличи най-добрите проекти, свързани с повишаване на екологичното образование и информираността на гражданите за ползите от разделното събиране на отпадъци от опаковки, за опазването на природата и човешкото здраве, както за повишаване на качеството на живот у нас.

Съревнованието се провежда в 3 категории в зависимост от населението в общините. В категория „Най-зелена малка община“ се съревновават общините с население до 25 000 жители, в категория „Най-зелена средна община“ – общините с население между 25 000 и 100 000 жители и в третата категория, „Най-зелена голяма община“ – общините с население над 100 000 жители.

Състезанието се провежда в два етапа. Първият представлява попълване на онлайн въпросник за доказване на степента на прилагане на екологичното законодателство и демонстриране на добри практики в общините. Вторият етап е разработване на проект за информационно-образователни кампании и различни инициативи, които да възпитават в отговорно отношение към природата и да информират гражданите за ползите от разделното събиране на отпадъци от опаковки и рециклирането им. Победителите бяха избрани от експертно жури, което оценяваше документите съгласно обявените критерии на сайта на конкурса ecopack.bg/naizelenaobshtina.

В категория „Най-зелена голяма община“ наградата от 25 000 лв. спечели Община Русе с проекта „Върнете ме в природата“. В категория „Най-зелена средна община“ журито прецени, че представените проекти не отговарят на критериите за креативност, мащабност, ефективност и устойчивост. Затова за 2018 г. награда в тази категория не се присъжда.

Наградата от 10 000 лв. за „Най-зелена малка община“ спечели община Левски с проекта „Зелено училище“.
РУСЕ
ТЕРИТОРИЯ       127.12 км2
НАСЕЛЕНИЕ       159 798 души

 
Община Русе спечели конкурса „Най-зелена община“ на „Екопак България“ АД за 2018 г. с проект, насочен към повишаване на познанията на учениците за разделното събиране на отпадъци от опаковки. Наградата бе официално връчена от изпълнителния директор на „Екопак България“ АД Тодор Бургуджиев на кмета на града Пламен Стоилов.

“Проектът, с който община Русе спечели надпреварата в своята категория, е информационно-образователна кампания за деца в училищна възраст за популяризиране на разделното събиране на отпадъци от опаковки,” съобщи г-жа Наталия Кръстева, зам.-кмет на Русе при представянето на кампанията. Тя предвижда класните ръководители на децата от първи до четвърти клас да проведат часове на класа по екология като покажат на учениците как да изхвърлят разделно отпадъците си от опаковки и какъв е пътят на отпадъка от неговото генериране до оползотворяването му. Целта е децата да научат всичко за видовете отпадъци, за времето, в което те се разграждат в природата, до какви щети води изхвърлянето на отпадъци в природата, как трябва те да се събират разделно и по какъв начин се оползотворяват. Програмата ще обхване училища в града, подбрани по определени критерии, като водещ ще бъде достигането до по-голям брой ученици. В тези училища ще бъдат монтирани интерактивни дигитални терминали, оборудвани със специално разработен софтуер, чрез които ще се провеждат обученията. Под формата на интерактивна игра децата ще усвояват знания по опазване на околната среда. На база проведен конкурс за най-добра рисунка на екологична тематика ще се избере „Най-добър еко ученик“. Като допълнителна награда, осигурена от Екопак България, 50 деца, отличени в конкурса, ще имат възможност да посетят Образователния център на “Екопак България” в София.
В категория „Средна община“ с население от 25 000 до 100 000 души тази година не е избран победител.
ЛЕВСКИ
ТЕРИТОРИЯ       30.71 км2
НАСЕЛЕНИЕ       10 811 души

 
Община Левски е победител в тазгодишното издание на конкурса на „Екопак България“ АД „Най-зелена община“. Проектът, който получи приза за Най-зелена малка община за 2018 г., предвижда 5000 души от град Левски и село Обнова да бъдат информирани за значението на процеса на разделно събиране на отпадъци за опазването на околната среда. За целта ще се организира „Зелено училище за малки и големи“, което да се посещава от гражданите заедно с техните деца и внуци. "Баба, дядо, мама, татко и аз" ще бъдат обучавани по специална методика, за да получат необходимото екологично образование и да станат посланици на зеленото знание. Концепцията е базирана на въздействие върху когнитивните процеси и поведение в семейството.

„Щастлива съм, че получаваме приза „Най-зелена община“ за 2018 г. в конкурса на „Екопак България“. С тази награда се увенчават нашите усилия да създадем у гражданите на общината съзнание, че от всички нас зависи опазването на околната среда и повишаването на качеството на живот. Проектът ни е фокусиран върху семейството, най-малката общност, защото вярваме, че примерът е заразителен и се надяваме преминалите през Зеленото училище да предадат зелената идея нататък.“, заяви кметът на община Левски Любка Александрова. Тя допълни, че ако се мисли превантивно, има по-големи шансове да бъде спечелена в бъдеще битката с отпадъците. “Идеята е наученото да се мултиплицира сред хората, с които обучените общуват, да се предаде шафетата на разумното отношение към отпадъците, които всеки от нас генерира.”, обясни г-жа Александрова. Кампанията в общината ще приключи с всенародна игра "Сливи за смет", като на всички участници, предали по 25 кг разделно събрани отпадъци от опаковки, ще бъдат предоставени подаръчни ваучери за храна.