НАГРАДИ
КОНКУРС ЗА
НАЙ-ЗЕЛЕНА ОБЩИНА
ИНИЦИАТИВА НА


Наградите за конкурса за “Най-зелена община” ще са три - за голяма, за средна и за малка община. Наградата е парична стойност, която ще се вложи в обществено значим проект с позитивно въздействие върху околната среда.