Полезни правила за разделното събиране
1. Избери си място в къщи и си пригоди съд /например кашон, който можеш да украсиш/. В него събирай опаковките и веднъж седмично ги изхвърляй в контейнерите за разделно събиране.
2. Изхвърляй хартията в сините контейнери. Тя се прави от дърво и ако я събираш разделно, ще спасиш много дървета от изсичане.
3. Преди да изхвърлиш пластмасовите и хартиени опаковки ги смачкай максимално, за да намалиш обема им.
4. Преди да изхвърлиш опаковките ги почисти от остатъците от храна.
5. Не изхвърляй счупени чинии, части от прозорци и огледала в зелените контейнери. Технологията за производството им е различна и затрудняват рециклирането на стъклените опаковки.
Хартията може да се рециклира до 8 пъти!

Хартията може да се рециклира до 8 пъти!

Защо да рециклираме?     * 90% от всички картонени опаковки се възобновяват.     * Намалява се използването на дървесина. Така запазваме горите от... научи още научи още

Повечко за стъклото

Стъклото е един от най-старите и полезни материали правени от хората. Открито е преди повече от 5000 години от финикийците. В продължение на 2000 години, стъклените бутилки са се правили чрез... научи още научи още