Оползотворяваме с грижа за обществото и природата

За Зелената точка

Начало » За Зелената точка
  • Символът „Зелена точка“ е регистрирана търговска марка, която се ползва със защита на световно, европейско и местно ниво, и може да бъде поставяна на опаковки, дистрибутирани на пазара в Република България,само със съгласието на нейния собственик и/или оторизиран лицензополучател за България.
  • Използването на марката „Зелена точка“ върху опаковките означава, че съответният дистрибутор или производител на опаковани стоки участва (включително финансово)в система за разделно събиране и оползотворяване на отпадъците си от опаковки, която гарантира изпълнението на изискванията на европейското и местното законодателство.
  • Дългогодишното членство на „ЕКОПАК България“ АД в европейските организации на PRO EUROPE (лицензодател на марката „Зелена точка“) и EXPRAе доказателство, че организираната от дружеството система за разделно събиране и оползотворяване на опаковки е еталон за изпълнение на целите за разделно събиране и оползотворяване съгласно най-високите европейски стандарти.
  • "Зелената точка" олицетворява финансовия принос на съответната фирма производител/вносител към организация за оползотворяване, която е изцяло собственост на задължената индустрия, работи без право да разпределя печалба и е с основен фокус към популяризирането на разделното събиране и ползите от него сред всички прослойки на обществото. “ЕКОПАК България“ АД е организирала дейността си именно на основата на тези принципи.
  • Ползването на марката „Зелена точка“ от дистрибутори или производители на опаковани стоки в България може да бъде разрешено по линията на редовно членство в системата за разделно събиране (чрез сключване на клиентски договор с „ЕКОПАК България“ АД) или посредством подписване на така наречения „чист лицензионен договор“ .

За повече информация по темата, моля свържете се с наш служител или кликнете тук: РЕЖИМ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МАРКАТА „ЗЕЛЕНА ТОЧКА“ ОТ ЛИЦА, КОИТО НЕ УЧАСТВАТ В СИСТЕМАТА НА „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ“ АД

 


 
0800 1 5253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци