Оползотворяваме с грижа за обществото и природата

За Зелената точка

Начало » За клиенти »За Зелената точка
  • Символът „Зелена точка“ е регистрирана търговска марка, която се ползва със защита на световно, европейско и местно ниво, и може да бъде поставяна на опаковки, дистрибутирани на пазара в Република България,само със съгласието на нейния собственик и/или оторизиран лицензополучател за България.
  • Използването на марката „Зелена точка“ върху опаковките означава, че съответният дистрибутор или производител на опаковани стоки участва (включително финансово)в система за разделно събиране и оползотворяване на отпадъците си от опаковки, която гарантира изпълнението на изискванията на европейското и местното законодателство.
  • Дългогодишното членство на „ЕКОПАК България“ АД в европейските организации на PRO EUROPE (лицензодател на марката „Зелена точка“) и EXPRAе доказателство, че организираната от дружеството система за разделно събиране и оползотворяване на опаковки е еталон за изпълнение на целите за разделно събиране и оползотворяване съгласно най-високите европейски стандарти.
  • "Зелената точка" олицетворява финансовия принос на съответната фирма производител/вносител към организация за оползотворяване, която е изцяло собственост на задължената индустрия, работи без право да разпределя печалба и е с основен фокус към популяризирането на разделното събиране и ползите от него сред всички прослойки на обществото. “ЕКОПАК България“ АД е организирала дейността си именно на основата на тези принципи.
  • Ползването на марката „Зелена точка“ от дистрибутори или производители на опаковани стоки в България може да бъде разрешено по линията на редовно членство в системата за разделно събиране (чрез сключване на клиентски договор с „ЕКОПАК България“ АД) или посредством подписване на така наречения „чист лицензионен договор“ .

За повече информация по темата, моля свържете се с наш служител или изберете от връзките по-долу:

 

Изтегли РЕЖИМ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МАРКАТА „ЗЕЛЕНА ТОЧКА“ ОТ ЛИЦА, КОИТО НЕ УЧАСТВАТ В СИСТЕМАТА НА „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ“ АД

Изтегли Полезни връзки

Портал на Европейския съюз

EUROPA е порталната интернет-страница на Европейския съюз (http://europa.eu). Тя дава актуална информация за делата на Европейския съюз и съществена информация относно европейското законодателство. Потребителите могат да направят справка за действащото в момента законодателство или за обсъждани законопроекти, да влязат в страниците на всяка от европейските институции и да научат за администрираните от ЕС политики съгласно Договорите.

  

Европейска организация по оползотворяване на опаковки PRO EUROPE

PRO EUROPE s.p.r.l. (PACKAGING RECOVERY ORGANISATION EUROPE), учредена през 1995 г., обхваща европейските схеми за рециклиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки, които използват търговската марка „Зелена точка" като финансов символ. В първостепенната си роля, ПРО ЮРЪП е главният лицензодател за търговската марка „Зелена точка". Освен това, организацията играе ролята на авторитетен глас и обща политическа платформа, представляваща интересите на всички организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки, учредени и ръководени от или от името на задължените по закон лица.

"Зелената точка" се разгърна до доказана концепция в много страни като приложение на „Отговорността на производителя". Промишлеността в 25 страни сега използва „Зелената точка" като финансов символ за организацията по оползотворяване, сортиране и рециклиране на отпадъците от опаковки. Към днешна дата работещите за тази цел организации на частния сектор има в 22 страни-членки на ЕС - Австрия, Белгия, България, Кипър, Чехия, Естония, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания и Швеция - както и в други страни като Норвегия, Хърватска и Турция. Освен това, ПРО ЮРЪП има споразумения за сътрудничество с подобни системи във Великобритания (VALPAK), Канада (CSR), Исландия (IRF), Финландия (PYR), и Украйна (UkrPec), така че те също са част от общата мрежа. VALPAK и CSR се грижат за „зелената точка" съответно във Великобритания и в САЩ, Канада и Мексико, така че всички лицензополучатели да могат да използват без проблеми този символ върху опаковките си навсякъде по света.

Изтегли Про Юръп / PRO EUROPE


Европейска организация по оползотворяване на опаковки PRO EUROPE

Неправителствената организация PRO EUROPE, "Packaging Recovery Organization Europe", s.p.r.l. (Европейска организация по оползотворяване), е основана през 1995 г. със седалище в Брюксел, за избягване от самото начало на бариерите пред търговията при прилагането на европейската Директива 94/62/ЕС за опаковките и отпадъците от опаковки. Тя обединява организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки, които използват запазената търговка марка "Зелена точка". PRO EUROPE представлява общите политики на своите членове и е техния глас пред Европейските и международни институции.

Членовете на PRO EUROPE представляват 33 държави в Европа и Америка. Целта на членовете на PRO EUROPE е да покажат, че оползотворяването и рециклирането на използваните опаковки е важна стъпка по пътя към устойчиво развитие, която е необходима за гарантиране опазването на нашата планета за бъдещите поколения. Към днешна дата работещите за тази цел организации на частния сектор има в Австрия, Белгия, България, Кипър, Чехия, Естония, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания и Швеция - както и в други страни като Норвегия, Хърватска и Турция. Освен това, ПРО ЮРЪП има споразумения за сътрудничество с подобни системи във Великобритания (VALPAK), Канада (CSR), Исландия (IRF), Финландия (PYR), и Украйна (UkrPec), така че те също са част от общата мрежа. VALPAK и CSR се грижат за „зелената точка" съответно във Великобритания и в САЩ, Канада и Мексико, така че всички лицензополучатели да могат да използват без проблеми този символ върху опаковките си навсякъде по света.

Организциите по оплозотворяване, които ползват знака "Зелена точка" са постигнали международно признание и допринасят за успешното осъществяване на принципа на отговорност на производителя на опаковани стоки към опазването на околната среда. Когато видите "Зелена точка" върху опаковките, това означава, че за такива опаковки е осигурен финансов принос чрез който квалифицирани национални организации по оползотворяване, учредени в съответствие с принципите, заложени в Директива 94/62 на ЕС и съответните национални закони, изпълняват определените цели за оползотовряване и рециклиране.

В първостепенната си роля, ПРО ЮРЪП е главният лицензодател за търговската марка „Зелена точка". Освен това, организацията играе ролята на авторитетен глас и обща политическа платформа, представляваща интересите на всички организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки, учредени и ръководени от или от името на задължените по закон лица.

 


 
0800 1 5253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци