Оползотворяваме с грижа за обществото и природата

За клиенти

Начало » За клиенти
 • ЕКОПАК е лидер на българския пазар от своето създаване.  
   
 • ЕКОПАК работи изцяло в услуга на бизнеса и защитавайки интересите на клиентите си.
   
 • ЕКОПАК изпълнява заложените в законодателството цели, постигайки максимална икономическа ефективност на оптимални цени.
   
 • ЕКОПАК предлага гъвкави решения за оползотворяване на събраните на територията на клиентите си отпадъци от опаковки.
   
 • ЕКОПАК използва в своята дейност най-добрите европейски практики и съвременни технически решения.
   
 • ЕКОПАК е единствената българска организация, член на Европейската организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки - PRO EUROPE и на новосъздадената асоциация за разширена отговорност на производителя - ЕXPRA.
   
 • ЕКОПАК е най-големия доставчик на рециклиращата индустрия в България.

 


 
0800 1 5253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци