Оползотворяваме с грижа за обществото и природата

Новини

Начало » Новини »За девета поредна година ЕКОПАК България АД изпълни задълженията си за рециклиране на отпадъци от опаковки и остана пазарен лидер

За девета поредна година ЕКОПАК България АД изпълни задълженията си за рециклиране на отпадъци от опаковки и остана пазарен лидер

30.04.2013

Със заповед № РД - 411/26.04.2013 г. на Министъра на околната среда и водите Юлиян Попов, бяха признати за изпълнени целите за рециклиране и оползотворяване на членовете на ЕКОПАК за 2012г. Вижте подробен текст на Заповедта и списък на членовете с изпълнени цели.

За поредна година ЕКОПАК България АД затвърди водещата си позиция сред организациите за разделно събиране на отпадъци от опаковки в страната с 44,5 % пазарен дял.

През 2012 г. клиентите на ЕКОПАК (водещи български и международни компании) декларираха 130 683 тона опаковки, което е 2,72 % повече в сравнение с миналата година, а ЕКОПАК предаде за рециклиране и оползотворяване 70 450 т отпадъци от опаковки, от които  36 295 т хартия, 17 905 т стъкло, 8 813 т пластмаса, 3 819 т метал и 3 618 т дървесина. Общото рециклирано количество представлява 53,91% от декларираните количества опаковки, при нормативно определени 52 %.     

Така, благодарение на клиентите, партньорите и жителите на 92-те общини, в които има разположени 18 000 трицветни контейнера, ЕКОПАК даде своя принос за опазване на природата и спестяване на полезни суровини и ресурси, като спаси от изсичане 471 000 дървета, спести 62,3 млн.квч. електроенергия, 1159 млн. литра питейна вода, 90 560 барела петрол и намали обема на депонираните отпадъци  на градските депа  със 145 хил. куб.м.

През изминалата година ЕКОПАК инвестира стотици хиляди в системите за разделно събиране, в приложението на нови технически решения и европейски практики. В края на 2012 г. oрганизацията въведе интегрирана система за управление на качеството и околната среда и се сертифицира по БДС EN ISO 9001:2008 и БДС EN ISO 14001:2005.

ЕКОПАК продължава и въвеждането на GPS система, която включва маркиране на контейнерите и транспортната техника. Така се оказва засилен контрол в реално време върху начина на събиране на трицветните контейнери и се избягва опасността от събиране на няколко контейнера от един камион. Такава ситема е въведена преди две години в София, в районите, с които ЕКОПАК има сключени договори. През 2012 година GPS системи са въведени в Бургас и Велико Търново, а през тази година е въведена в Плевен и предстоят Русе и Силистра.

Друга важна стъпка е откриването на нова инсталация за механично сортиране на отпадъци от опаковки на организацията в гр. Русе на стойност 450 хил. лева. От миналата година тя обслужва разделно събраните отпадъци от опаковки от общините Русе, Тутракан, Цар Калоян и Две Могили, като капацитетът и е от 15 000 т до 20 000 тона годишно, в зависимост от вида материал, който се сортира.

За по-доброто функциониране на системата ЕКОПАК масово продължава и с подмяната на контейнерите за стъкло тип  „ракла” с тип „иглу”, защото анализите показват, че в тях се събира много по-качествен и чист отпадък.

Освен чисто техническите подобрения, и тази година ЕКОПАК продължава да влага усилия и ресурси в национални и местни кампании за повишаване информираността на гражданите и тяхната мотивация да събират разделно отпадъците от опаковки. Иновативният и уникален по рода си 3D Екобус, който представлява мобилен образователно-информационнен център, до момента е обиколил 210 училища в 15 големи и 30 средни и малки града в страната и обучил над 60 000 деца и 2 000 възрастни. 

 


 
0800 1 5253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци