Оползотворяваме с грижа за обществото и природата

Услуги за клиенти

Начало » За клиенти »Услуги за клиенти

Предаване на отпадъци от опаковки

ЕКОПАК разработи програма „Събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери на територията на членовете на организацията". Целта на програмата е да се популяризира разделното събиране на отпадъци от опаковки сред персонала и клиентите на фирмите-членове на „Екопак България" АД, както и да се сведе до минимум количеството рециклируеми отпадъци от опаковки, които се изхвърлят с общия поток отпадъци. 

Членовете на организацията могат да предават отпадъците от опаковки образувани на тяхна територия на специализирани фирми за събиране на отпадъците или на предприятия за рециклиране, сключили договори с ЕКОПАК.

Взаимоотношенията се уреждат с отделен договор. За повече информация относно условията за изкупуване на материалите се обръщайте към офиса на ЕКОПАК.

 

Безплатна консултация за опаковките

Екипът от специалисти на ЕКОПАК ще Ви даде информация и ще Ви консултира относно вида на опаковките, начина на деклариране и попълване на отчетите, съставяне на вътрешно-фирмени спесификации и месечни справки-декларации. Може да зададете въпросите си, свързани с нормативната база и прилагането на законовите разпоредби в сферата на опаковките и отпадъците от опаковки. Не се колебайте да се свържете с отдел "Обслужване на клиенти" и да зададете въпросите, които Ви интересуват.

 

ЕКОПАК он-лайн

ЕКОПАК разработи електронна система за подаване на данни от производителите и вносителите на опаковани стоки. Създадената преди две години Web-базирана система ЕКОПАК ОН-ЛАЙН е част от Системата за управление, която поетапно се въвежда в ЕКОПАК с цел по-добро организиране и оптимизиране на бизнес процесите. След едногодишна работа с ЕКОПАК ОН-ЛАЙН започна поетапно обучение и въвеждане на системата при клиентите. Системата позволява въвеждане на отчети за количествата опаковки, фактуриране и генериране на справки по различни показатели в реално време. Това спестява на клиентите на ЕКОПАК време, улеснява отчетността и намалява документооборота. Работата със системата е изключително опростена. Графично тя е идентична с хартиените декларации, а попълването на електронното приложение отнема само няколко минути. Базирана е на сървър, собственост на ЕКОПАК, като поверителността на данните е гарантирана с всички сертификати за сигурност.

В момента потребители на системата са 368 фирми-клиенти и имаме готовност да я въведем при всички желаещи.

Клиентите, които желаят да се включат, могат да направят заявка по телефона или на електронната поща. Служител на ЕКОПАК ще ги посети в удобно за тях време, за да ги обучи за работа с приложението.

ecopack_online_screen_2_670

 


 
0800 1 5253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци