Оползотворяваме с грижа за обществото и природата

Новини

Начало » Новини »Тодор Бургуджиев и ръководството на Община Русе обсъдиха инициативите на ЕКОПАК България

Тодор Бургуджиев и ръководството на Община Русе обсъдиха инициативите на ЕКОПАК България

16.06.2017

Кметът Пламен Стоилов и заместник-кметът по устройство на територията инж. Димитър Наков се срещнаха с изпълнителния директор на „ЕКОПАК България“ АД Тодор Бургуджиев. Тема на дискусията бяха инициативи на ЕКОПАК, за повишаване на разделното събиране на отпадъци от опаковки на територията на община Русе.
Г-н Бургуджиев отправи предложение - ЕКОПАК България да дари на Община Русе две детски площадки, в отговор на което г-н Стоилов благодари за жеста и оцени партньорството като важно и преди всичко в полза на русенските деца и техните семейства. Очаква се двете съоръжения да бъдат открити през септември, като преди това ще се уточни къде да бъдат разположени. Кметът заяви, че ежегодно Община Русе прави поне 20 детски площадки, 2 спортни игрища и площадки за фитнес на открито, а инж. Наков допълни, че вече има изготвени разрешения за изграждането на 10 детски площадки, пригодени за деца от 0-3 г., 3-12 г. и комбинирани. 
По време на срещата, г-н Бургуджиев представи и няколко идейни инициативи. Една от тях е разделно събиране на картонени и хартиени отпадъци от опаковки от търговски обекти, хотели, ресторанти, кафенета и други заведения за консумация на храни и напитки. Следвайки европейски модел на взаимодействие между общинска администрация и бизнеса, той представи и проекта „От врата на врата“, предназначен за райони с ниско строителство и еднофамилни домове, като на всяко домакинство се предоставя индивидуален контейнер за събиране на хартиени, пластмасови и метални отпадъци от опаковки. Друга тема на разговор беше и организирането на информационно-образователни кампании, като фокусът е най-вече към децата, учениците, семействата и гражданите. Целта е повишаване информираността им за ползите от разделното събиране, засилване на мотивацията им да използват цветните контейнери и изграждане на трайни навици за разделно събиране на отпадъци от опаковки.
„ЕКОПАК България“ и Община Русе си партнират от 2009 г., работейки за една обща цел Русе да бъде един зелен, чист и красив град за живеене за своите граждани. ЕКОПАК организира и обслужва системата за разделно събиране на отпадъци, като се грижи ежегодно за повишаване на нейната ефективност и функционалност.
До края на 2017 г. са планирани да се проведат следните дейности:
Подкрепа на Общината при участието й в инициативата на БТВ „Да изчистим България“ – предоставяне на 1500 чувала, 1000 чифта ръкавици, информационни брошури от ЕКОПАК;
Провеждане на Кампания за деца и родители „Стара хартия за нова книга“;
Кампания за деца и учители „Седмица на рециклирането“;
Създаване на видео вариант на популярните великденски и коледни книжки във Фейсбук страници Клуб Екогерой и ЕКОПАК и в YouTube – „Зелен Великден“ и „Зелена Коледа“;
Провеждане на ежегоден конкурс „Най-зелена Община на Екопак“.
В края на срещата, г-н Стоилов подари на г-н Бургуджиев картина, изобразяваща дунавското крайбрежие. 
 
 
 
 

 


 
0800 1 5253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци