Оползотворяваме с грижа за обществото и природата

Новини

Начало » Новини »Шумен обнови системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки

Шумен обнови системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки

11.10.2016

Жителите на Шумен, ще се радват на нови цветни контейнери тип „иглу“ за разделно събиране на отпадъци от опаковки.

В началото на м. октомври ,„Екопак България“ АД разположи в Шумен 252 броя нови цветни контейнери тип „Иглу“ за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Инивестицията е на стойност над 180 000 лв. Организацията отговаря за системата за разделно събиране в града в района северно от р. Поройна.

Новият модел контейнери е по-ефективен и екологосъобразен – в него трудно се изхвърлят битови и строителни отпадъци и се ограничава до минимум рискът от замърсяване около тях. Новите контейнери се различават по технически характеристики, но остават в познатите три цвята: сини контейнери – за събиране на хартиени и картонени опаковки; жълти контейнери – за събиране на пластмасови и метални опаковки и зелени контейнери – за събиране на стъклени опаковки.

За обслужването на контейнерите е закупен специализиран камион, оборудван с GPS система, който към момента ще следва следният график на извозване: сините и жълтите контейнери ще бъдат обслужвани на всеки 15 дни, а зелените на всеки 3 месеца.

Според г-н Александър Тодоров, ръководител „Вътрешен контрол и отчетност“в Екопак България, очакваните резултати са да се намали наполовина количеството битови отпадъци, които попадат в цветните контейнери, да се повиши поне с толкова качеството на събираните опаковки, като за стъклото прогнозира три пъти повече и по-чисти стъклени опаковки.

Новото което тази година Екопак България започна да въвежда поетапно в общините е заключващи системи монтирани на жълтите контейнери. „От няколко години наблюдаваме засилване на набези от хора, които изземват пластмасовите отпадъци от нашите контейнери, чупят ги и замърсяват около тях. Неколкоктратно сме водили разговори с представители на общинските ръководства с молба за съдействие и решение на този проблем. Тъй като до този момент нямаше адекватни реакции, ние бяхме принудени да потърсим наш подход и така разработихме заключващ механизъм специално за този тип контейнери с цел да ограничим кражбите, обръщането и чупенето им. От началото на годината такава система е въведена в един район в гр.София и в гр. Хасково и резултатите са много добри“, споделя г-н Румен Шурлиев, технически директор на компанията.

Всички събрани отпадъци, както до сега ще преминават през допълнителнаобработка на линия за сортиране, след което ще се предават в заводи за рециклиране. Целта на тези нововъведения е усъвършенстване на системата за разделно събиране като увеличи количествата отпадъци от опаковки, годни за рециклиране, и намали количествата отпадъци, които отиват на сметища и депа за съхранение.

От организацията призовават гражданите на Шумен да пазят новите и красиви контейнери и да изхвърлят отпадъците от опаковки разделно.

 


 
0800 1 5253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци