Оползотворяваме с грижа за обществото и природата

Новини

Начало » Новини »Решение на Комисията за защита на конкуренцията в полза на ЕКОПАК

Решение на Комисията за защита на конкуренцията в полза на ЕКОПАК

18.10.2012

Уважаеми партньори и клиенти,

Както Ви информирахме през пролетта, на 02.03.2012 г. „ЕКОПАК България“ сезира Комисията за защита на конкуренцията и беше образувана преписка № КЗК-199/02.03.2012 г. срещу „Екобулпак” АД, за установяване на евентуално извършени нарушения по чл. 31, чл. 32, във връзка с чл. 33 от ЗЗК (въвеждане в заблуждение и заблуждаваща реклама) и налагане на предвидените в закона, имуществени санкции и постановяване на прекратяване на нарушенията

На 10.10.2012 г. Комисията за защита на конкуренцията публикува своето решение № 1103 / 02.10.2012, като основните моменти са:

 • УСТАНОВЯВА ИЗВЪРШЕНО НАРУШЕНИЕ по чл.32, ал.1 във връзка с чл. 33 от ЗЗК от страна на „Екобулпак“ АД, ЕИК: 131 271 470, във връзка със заблуждаваща радио реклама и НАЛАГА ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ на „Екобулпак“ АД в размер на 68 615 лева
 • УСТАНОВЯВА ИЗВЪРШЕНО НАРУШЕНИЕ по чл.32, ал.1 във връзка с чл. 33 от ЗЗК от страна на „Екобулпак“ АД, ЕИК: 131 271 470, за изготвянето и публикуването на заблуждаваща реклама в интернет и НАЛАГА ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ на „Екобулпак“ АД в размер на 137 230 лева
 • УСТАНОВЯВА, ЧЕ НЕ Е ИЗВЪРШЕНО НАРУШЕНИЕ по чл. 31 от ЗЗК от страна на „Екобулпак“ АД, ЕИК: 131 271 470
 • Решението заедно с мотивите към него може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от датата на публикуването им. 

  Пълният текст на решението и мотивите на комисията можете да прочетете на

  http://reg.cpc.bg/Decision.aspx?DecID=300034065

   


   
  0800 1 5253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци