Оползотворяваме с грижа за обществото и природата

Разделно събиране

Начало » За нас » Екип »Разделно събиране
Александър Цоклинов

Александър Цоклинов

Ръководител звено разделно събиране

телефон: (02) 40 19 131
мобилен: 089 433 8097
e-mail: ACoklinov@ecopack.bg

Бисера Караджова

Бисера Караджова

Експерт разделно събиране

телефон: (02) 40 19 129
мобилен: 089 845 61 05
e-mail: BKaradjova@ecopack.bg

Михаил Корчев

Михаил Корчев

Eксперт разделно събиране

телефон: (02) 40 19 119
мобилен: 089 338 22 70
e-mail: MKorchev@ecopack.bg

Борис Стоянов

Борис Стоянов

Старши експерт разделно събиране

телефон: 02 40 190 125
мобилен: 089 431 64 04
e-mail: BStoyanov@ecopack.bg

Петър Шопов

Петър Шопов

Експерт разделно събиране

телефон: 02 40 190 134
мобилен: 089 846 41 94
e-mail: PShopov@ecopack.bg

Юлиан Петков

Юлиан Петков

Експерт разделно събиране

телефон: (02) 40 19 133
мобилен: 089 338 22 75
e-mail: YPetkov@ecopack.bg

Стоян Георгиев

Стоян Георгиев

Експерт разделно събиране

телефон: (02) 40 19 127
мобилен: 089 338 22 74
e-mail: SGeorgiev@ecopack.bg


 
0800 1 5253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци