Оползотворяваме с грижа за обществото и природата

Новини

Начало » Новини »РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ В ГР. СОФИЯ

РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ В ГР. СОФИЯ

21.06.2005

Системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на Столична община стартира през 2005 г. в Община Оборище и  се разшири през 2006 г. с обхващане на нови три района - „Средец", „Триадица" и „Красно село".

В края на 2006 г. са обхванати 227 000 души от четирите района! Разположени са общо 1119 броя цветни пластмасови контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки.

От началото на 2007 г. обхвата на системата в четирите района се разшири с разполагането на допълнителни  бройки цветни пластмасови контейнери със специализирани отвори за съответните видове отпадъци от опаковки с обем 1,1 м3.  Към 31.10.2007 г. общо на територията на четирите района на Столична Община са разположени общо 1317 контейнера / 439 комплекта/.

Сортирането на разделно събраните отпадъци се извършва на следните площадки:

- кв. "Нови Искър" - сортиране на отпадъци, събрани от контейнери 1.1 м3;

- гр. Божурище - сортиране на сепарираща инсталация, собственост на „Екопак България" АД;

- кв. "Илиянци" - сортиране на отпадъци, събрани от контейнери 1.5 м3.

 


 
0800 1 5253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци