Notice: Undefined index: tp in /home/ecopackb/public_html/source/files/site/view.php on line 28

Notice: Undefined index: tp in /home/ecopackb/public_html/source/files/site/view.php on line 329
Про Юръп / PRO EUROPE
Оползотворяваме с грижа за обществото и природата

Про Юръп / PRO EUROPE

Начало » Про Юръп / PRO EUROPE


Европейска организация по оползотворяване на опаковки PRO EUROPE

Неправителствената организация PRO EUROPE, "Packaging Recovery Organization Europe", s.p.r.l. (Европейска организация по оползотворяване), е основана през 1995 г. със седалище в Брюксел, за избягване от самото начало на бариерите пред търговията при прилагането на европейската Директива 94/62/ЕС за опаковките и отпадъците от опаковки. Тя обединява организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки, които използват запазената търговка марка "Зелена точка". PRO EUROPE представлява общите политики на своите членове и е техния глас пред Европейските и международни институции.

Членовете на PRO EUROPE представляват 33 държави в Европа и Америка. Целта на членовете на PRO EUROPE е да покажат, че оползотворяването и рециклирането на използваните опаковки е важна стъпка по пътя към устойчиво развитие, която е необходима за гарантиране опазването на нашата планета за бъдещите поколения. Към днешна дата работещите за тази цел организации на частния сектор има в Австрия, Белгия, България, Кипър, Чехия, Естония, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания и Швеция - както и в други страни като Норвегия, Хърватска и Турция. Освен това, ПРО ЮРЪП има споразумения за сътрудничество с подобни системи във Великобритания (VALPAK), Канада (CSR), Исландия (IRF), Финландия (PYR), и Украйна (UkrPec), така че те също са част от общата мрежа. VALPAK и CSR се грижат за „зелената точка" съответно във Великобритания и в САЩ, Канада и Мексико, така че всички лицензополучатели да могат да използват без проблеми този символ върху опаковките си навсякъде по света.

Организциите по оплозотворяване, които ползват знака "Зелена точка" са постигнали международно признание и допринасят за успешното осъществяване на принципа на отговорност на производителя на опаковани стоки към опазването на околната среда. Когато видите "Зелена точка" върху опаковките, това означава, че за такива опаковки е осигурен финансов принос чрез който квалифицирани национални организации по оползотворяване, учредени в съответствие с принципите, заложени в Директива 94/62 на ЕС и съответните национални закони, изпълняват определените цели за оползотовряване и рециклиране.

В първостепенната си роля, ПРО ЮРЪП е главният лицензодател за търговската марка „Зелена точка". Освен това, организацията играе ролята на авторитетен глас и обща политическа платформа, представляваща интересите на всички организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки, учредени и ръководени от или от името на задължените по закон лица.

 

 


 
0800 1 5253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци