Оползотворяваме с грижа за обществото и природата

Организационна структура

Начало » За нас »Организационна структура

ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ има едностепенна структура на управление, включваща девет членен Съвет на директорите. Дружеството се представлява от Изпълнителния директор.

 


 

 


 

 


 
0800 1 5253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци