Оползотворяваме с грижа за обществото и природата

Оптималното тегло на опаковката

Начало » Всичко за опаковките »Оптималното тегло на опаковката

Оптималното тегло на опаковка това, което осигурява необходимата защита на продукта при минимално въздействието върху околната среда.

Най-добрата опаковка е тази, която е разработена така, че не е нито твърде тежка и обемна, нито много лека и минимална. Подценената опаковка – напр. твърде малка опаковка, не може да осигури адекватна защита на продукта и може да има сериозно неблагоприятно въздействие върху околната среда Това е така, защото въздействието върху околната среда, което оказва производството на даден продукт (отглеждане, обработка, транспортиране и т.н.), обикновено е много по-голямо от това, което оказва неговата опаковка. С други думи, по-малки опаковки не означават задължително по-екологично производство.

Опаковката се оптимизира до момента, в който се гарантира целостта и доброто съхранение на продукта.

 


 
0800 1 5253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци