Оползотворяваме с грижа за обществото и природата

Новини

Начало » Новини »Намалени тарифи и нови условия за плащане от 01.10.2010 г.

Намалени тарифи и нови условия за плащане от 01.10.2010 г.

17.09.2010

Благодарение на подкрепата на членовете ни и на реализираните от нас проекти за по-ефективно управление през 2010 година, ние успяхме да постигнем по-ниска себестойност на процесите по събиране и предаване за рециклиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки.

В резултат на това, считано от 1 Октомври 2010 г., обявяваме ново намаление на тарифите за оползотворяването на отпадъците от опаковки по материали и удължен срок за подаване и заплащане на месечните отчети.

1.    Тарифи по материали:

Материал

Нови тарифи, в сила от 01.10.2010 г.

Крайна цена след:

10% отстъпка за навременно плащане

10% програма за лоялност (годишна)

Стъкло

0.060

0.054

0.049

Пластмаса

0.183

0.165

0.149

Хартия и картон

0.130

0.117

0.105

Метали

0.041

0.037

0.033

Алуминий

0.144

0.130

0.117

Композитни

0.216

0.194

0.175

Дървесина

0.068

0.061

0.055

Други

0.259

0.233

0.210

Тарифите са в лева, без ДДС, за кг

• Фирмите, които до 25-то число на месеца преведат лицензионната си вноска за предходния месец и нямат стари задължения, получават 10% отстъпка.

• След приключване на отчетната година /31 януари 2011 г./, ще бъде възстановена 10% общата стойност на месечните фактури (програма за лоялност) при следните условия:

    -   Редовно изпълнение на ангажиментите по договора - подаване на  отчет за предходния месец и заплащане на лицензионното  възнаграждение в рамките на месеца, следващ отчетния период;

    -   Липса на  финансови задължения към датата на приключване на отчетната година;

    -   Изпълнение на задължението за подаване на прогнозни данни в рамките на съгласуваните срокове, с абсолютно отклонение до 25 % (±12,5%);

 


 
0800 1 5253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци