Оползотворяваме с грижа за обществото и природата

Новини

Начало » Новини »МОСВ удължи разрешителното за извършване на дейност на ЕКОПАК до края на 2022 г.

МОСВ удължи разрешителното за извършване на дейност на ЕКОПАК до края на 2022 г.

15.11.2017

На 13 ноември 2017 г., Министерството на околната среда и водите удължи разрешителното за извършване на дейност като организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки, съгласно Закона за управление на отпадъците до 31. 12. 2022 г. на най-голямата организация „ЕКОПАК България“ АД. 
За тринадесетте години от  своето създаване, ЕКОПАК България АД е безспорен лидер на пазара като затвърди водещата си позиция сред организациите за разделно събиране на отпадъци от опаковки в страната с 42,4% пазарен дял за 2016 г. Организацията покрива 2 630 718 жители население и обслужва 14 541 цветни контейнера по данни на МОСВ за 2016 г.
Неразделна част от работата на организацията са и информационно-образователните кампании, които също са част от задълженията по закона.
 
Вижте пълния текст на разрешителното тук.

 


 
0800 1 5253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци