Оползотворяваме с грижа за обществото и природата

Новини

Начало » Новини »Министър Нона Караджова откри новата инсталация на ЕКОПАК за сортиране на отпадъци в град Русе

Министър Нона Караджова откри новата инсталация на ЕКОПАК за сортиране на отпадъци в град Русе

14.05.2012

На 26 април 2012 г., организацията за оползотворяване „Екопак България” АД откри новата си модерна инсталация за сортиране на отпадъци от хартиени и пластмасови опаковки в гр. Русе (жк „Здравец север 2“, ул. „Акад. Михаил Арнаудов“ 2).

На официалната церемония по откриването присъстваха г-жа Нона Караджова - Министър на околната среда и водите, г-н Пламен Стоилов - Кмет на Община Русе и г-н Стефко Бурджиев - Областен управител на Област Русе. Последвалата пресконференция очерта новите насоки в усилията за опазване на околната среда както в региона, така и в цялата страна.

„Отношението към природата е част от ценностната система на нацията. Това е пореден успех на страната по пътя към ефективно рециклиращо общество“, сподели Министър Нона Караджова. „Опазването на околната среда зависи от всички нас. Това е дълъг процес и само устойчивостта и последователността на действията гарантират крайния успех и могат да осигурят едно достойно наследство за нашите деца.“, добави още г-жа Караджова.

Действащата площадка за сепариране работи от 2008 г., но до момента отпадъците бяха обработвани ръчно. Нововъведената инсталация за механично сортиране на отпадъци, на стойност 450 хил. лева, е съвместна инвестиция с фирмата оператор на площадката. „Екопак България” АД  приема за своя цел подобряването на процеса и качеството при сортирането на количествта разделно събрани отпадъци от опаковки от общините Русе, Тутракан, Цар Калоян и Две Могили. 

Капацитетът на инсталацията е от 15 000 т до 20 000 тона годишно. В резултат от въвеждането на линията ще бъдат разкрити допълнително 12 работни места.

Инсталациите за сортиране на отпадъци от опаковки са важен елемент от цялостния цикъл на разделно събиране на отпадъците от опаковки. Често хората не знаят какво се случва с разделно събраните от тях отпадъци, което понякога прекъсва процеса на отговорно отношение към природата. Ето защо в ЕКОПАК смятаме за важна част от процеса на оползотворяване на отпадъците информирането на обществото. Гражданите трябва да знаят, че усилията, които полагат, за да събират отпадъците от опаковки разделно, са оправдани именно поради наличието на затворен цикъл на обработка на тези отпадъци. Цикълът тръгва от цветните контейнери, минава през транспортната техника и завършва на площадката за сепариране. Събраните различни видове отпадъци от опаковки от сините, жълтите и зелените контейнери пристигат на площадката и минават през предварително третиране и отнемане на нерециклируемите и и органични отпадъци. Годните за рециклиране  хартиени и пластмасови отпадъци от опаковки се сортират и балират и се транспортират до заводи за преработка и рециклиране.

Към настоящия момент изградената от ЕКОПАК национална система за разделно събиране включва общо 20 100 контейнера, които обслужват повече от 2.68 млн. жители в 93 общини. Освен новата инсталация, ЕКОПАК притежава най-много действащи сепариращи инсталации - 12 на брой, разположени на територията на София, Божурище, Горна Оряховица, Пловдив, Пазарджик и Стара Загора, Варна, Плевен, Враца, Бургас и Дупница. Общият капацитет на сортиращите ни мощности възлиза на 350 хил. тона. Те осигуряват над 200 работни места. За периода 2006-2011г. са инвестирани 17,2 млн. лева в контейнери, сметоизвозваща техника и сепариращи инсталации по региони. Екопак има сключени договори с 27 български завода за рециклиране на суровини по региони, което й позволява ефективната преработка на отпадъците и цялостен контрол върху пътя на опаковките

Сортиращата система на ЕКОПАК в трад Русе е разположена на благоустроена площадка, обезпечена с необходимата инфраструктура, електрификация, ВиК и противопожарна инсталация.

 


 
0800 1 5253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци