Оползотворяваме с грижа за обществото и природата

Какво се случва с разделно събрания отпадък?

Начало » За граждани »Какво се случва с разделно събрания отпадък?


В този раздел бихме искали да представим накратко пътя, който изминават разделно събраните опаковки от трите цветни контейнера до Заводите за рециклиране.

ЕКОПАК е изградила системи за разделно събиране на опаковки в 96 общини в цялата страна: син - за хартиени и картонени опаковки, жълт - за пластмаса и метал и зелен - за стъклени бутилки и буркани. Местата, на които се поставят тройките контейнери, се определят съвместно с местните власти във всяка от общините-партньори. Извозването на отпадъците се извършва от фирми подизпълнители, които вдигат контейнерите по определен седмичен график. С един курс на камиоЕто ните се вдига само един цвят контейнери, което гарантира, че няма да има смесване на разделно събраните суровини. Отпадъците от цветните контейнери се транспортират, също разделно, до сортираща инсталация, където се сепарират по видове така, че да могат да се рециклират с един технологичен процес. След това се балират и се подготвят за извозване до Заводите за рециклиране.

Тъй като, освен с отпадъци от опаковки, хората изхвърлят в цветните контейнери и смесен битов отпадък, добитият годен за рециклиране материал към момента е средно около 50%. Чистотата на суровините е една от предпоставките за максимално оползотворяване на суровините и се подобрява с всяка изминала година. Това означава, че хората постепенно свикват със системите за разделно събиране и все по-често използват цветните контейнери по предназначение, а именно - за разделно изхвърляне на ненужните вече отпадъци от опаковки.

Тук може да видите пътя на отпадъка и какво се случва с всяка опаковка, която вие изхвърлите в цветните контейнери за разделно събиране.

График за събиране на контейнерите гр.София :

Понеделник и Четвъртък - ЖЪЛТ - пластмаса и метал

Сряда и Неделя - СИН - хартия

1 път месечно - ЗЕЛЕН - стъкло

 

Благодарим Ви за всяка изхвърлена опаковка и Ви желаем успех!

 


 
0800 1 5253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци