Оползотворяваме с грижа за обществото и природата

Как ЕКОПАК България извършва дейността си в общините?

Начало » За граждани »Как ЕКОПАК България извършва дейността си в общините?

При сключване на договор между ЕКОПАК и общината, с който се определя обхвата на системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки /брой контейнери, местоположение, график за извозване/, ЕКОПАК избира подизпълнител, който да извършва разполагане и обслужване на контейнерите съгласно договора.

Броят на контейнерите, които се разполагат в съответните общини и населени места се определя съгласно определените в Закона за управление на отпадъците и подзаконовите актове изисквания.

КАКВИ СА ИЗИСКВАНИЯТА, КОИТО ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ НА ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА СПАЗВАТ?

Местата за разполагането на контейнери се определя от съответната Община, но за събирането и сортирането на събраните отпадъци в тях се грижат подизпълнителите на ЕКОПАК. Те отговарят за: 

 • Редовно обслужване на контейнерите, по предварително утвърден график, съгласуван с общината;
 • Обслужване на контейнерите разделно, всеки цвят контейнери в различен ден;
 • Поддържане на контейнерите чисти;
 • Почистване на пространството около контейнерите - при обслужването им;
 • Сигнализира в ЕКОПАК за изгорели/липсващи контейнери;
 • Всяко транспортно средство, обслужващо системите за РСО да има обозначителна табела ЕКОПАК при обслужване на съответен цвят контейнери;
 • Преместване на контейнери по изискване на ЕКОПАК /предварително съгласувано с Общината/;
 • Промяна на график за обслужване на контейнери да се извършва със знание и разпореждане на ЕКОПАК, като се уведомява съответната община.
 • Транспортиране на отпадъците от опаковки до определена от ЕКОПАК площадка за сортиране.

ВАЖНО:

 1. Ежедневното почистване на пространството около контейнерите е ангажимент на Общината чрез общинската фирма, обслужваща контейнерите за битови отпадъци;
 2. Спазването на графика за обслужване на контейнерите за РСО е задължителен, като може да се информирате за него в съответната община.
 3. Подизпълнителите не обслужват контейнери за сметка на ЕКОПАК по молба на Общината, граждани или фирми извън определените графици, освен в случаите, когато е уведомено в ЕКОПАК и има писмено възлагане от ЕКОПАК към обслужващата фирма, съгласувано с общината.
 4. В случай на едновременно обслужване на контейнери от различен цвят или събиране заедно с контейнерите за битова смет,  същото се удостоверява от гражданите чрез снимки или номер на камиона, адреса на контейнерите и точна дата и час и се изпраща на ел. адрес на ЕКОПАК office@ecopack.bg.
 5. ЕКОПАК, чрез подизпълнителите си, няма задължение да обслужва битовото сметосъбиране на общините, в това число и контейнерите за разделно събиране, запълнени с битови отпадъци.

В случаите когато контейнерите за разделно събиране на отпадъци опаковки са пълни с битови отпадъци:

 

 • подизпълнителят уведомява съответната община и ЕКОПАК, а обслужването на съответните контейнери се извършва от фирмата, почистваща контейнерите за битови отпадъци, като обслужването е за сметка на Общината, съответно на данъкоплатците

ИЛИ

 • подизпълнителят уведомява ЕКОПАК и обслужва без обозначителна табела всички контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки, пълни с битови отпадъци и транспортира отпадъците до общинско депо за ТБО.

Подизпълнителите на Дружествата, обслужващи системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки подлежат на санкции от страна на ЕКОПАК, в случаите когато има доказани нарушения за смесване на отпадъците в различни по цвят контейнери при обслужването им.

В рубриката ни „Често задавани въпроси“ може да намерите още отговори на въпросите, които ви вълнуват.

 


 
0800 1 5253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци