Оползотворяваме с грижа за обществото и природата

Факти и цифри

Начало » За Зелената точка »Факти и цифри

• От основаването си PRO EUROPE организира обмена на опит и ноу-хау между 33 Органзиации по оползотворяване в 33 държави.

• Около 170 000 компании са членове на Организациите по олпзотворяване, представлявани от PRO EUROPE.

• Около 400 милиона жители имат достъп до системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки, финансирани от членовете на PRO EUROPE в Европа.

• Около 32 милиона тона опаковки са оползотворени от членовете на PRO EUROPE в Европа през 2009 година.

• Повече от 25 млн. тона еквивалент на CO2 е бил спестен от работата на членовете на PRO EUROPE през 2009 година.

• Около 460 000 000 000 опаковки продукти са етикетирани всяка година със знака "Зелена точка".

 


 
0800 1 5253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци