Notice: Undefined index: tp in /home/ecopackb/public_html/source/files/site/view.php on line 28

Notice: Undefined index: tp in /home/ecopackb/public_html/source/files/site/view.php on line 329
Факти и цифри
Оползотворяваме с грижа за обществото и природата

Факти и цифри

Начало » Факти и цифри

• От основаването си PRO EUROPE организира обмена на опит и ноу-хау между 33 Органзиации по оползотворяване в 33 държави.

• Около 170 000 компании са членове на Организациите по олпзотворяване, представлявани от PRO EUROPE.

• Около 400 милиона жители имат достъп до системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки, финансирани от членовете на PRO EUROPE в Европа.

• Около 460 000 000 000 опаковки продукти са етикетирани всяка година със знака "Зелена точка".

 


 
0800 1 5253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци