Оползотворяваме с грижа за обществото и природата

Новини

Начало » Новини »Европейската седмица за намаляване на отпадъците стартира от 16-ти ноември

Европейската седмица за намаляване на отпадъците стартира от 16-ти ноември

За четвърти път от 16 до 24-ти ноември ще се проведе Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО) през 2013 г., под мотото "Да продължим да намаляваме и рециклираме отпадъците, повторно да използваме продуктите и да пестим ресурсите!"
Тази година ЕСНО разширява обхвата на дейностите си към рециклиране, подпомагане повишаването на осведомеността относно ефективността на ресурсите и кръгова икономика, както и промяна на поведението на европейските граждани по отношение на отпадъците и управление на ресурсите, по-специално в страни, където нивата на сортиране и рециклиране са все още ниски при средно ниво за Европа 27%.
Стартирала през 2009 г., ЕСНО първоначално се фокусира върху повишаване на осведомеността за предотвратяване на отпадъците, което е с най-голям приоритет съгласно Европейската йерархията за управление на отпадъците. През последните четири издания на седмицата се наблюдава все по-голям успех в Европа (и извън нея), с изпълнението на повече от 25 000 комуникационни дейности в 28 страни, както и развитието на мрежа от публични и частни субекти, работещи в областта на предотвратяване на отпадъците. Това показва нарастващ интерес към това как да се намали количеството на отпадъците, които ние слагаме в кофите за боклук всеки ден.
Въпреки това, средния европейски гражданин изхвърля над 500 кг отпадъци годишно, а рециклираме по-малко от половината от тях, а в някои страни (вкл. България) почти нищо. Необходими са повече усилия за да се променят навиците на хората у дома, в офиса или когато пазаруват. Възползвайки се от досегашния успех, EСНО 2013 ще предложи нови функции, които спомагат за пополяризиране на 3те Р – Редуциранена отпадъците, Рециклиране и Редовна 2ра употреба. По-специално, ЕСНО ще разработи и тества комуникационни инструменти, насочени към специфични аудитории: администрации и сдружения, фирми, училища и отделни граждани.
Предотвратяването на генерирането на отпадъците ще има все по-важно място в ЕСНО, тъй като има повече смисъл да се избегне или намали генерирането на отпадъците при източника, отколкото да трябва да се справяме с него, след като се е озовал в нашите кофи за смет. За да подчертае това, през седмицата ще се реализират Тематични дни на превенцията. Първият тематичен ден през 2013 г., ще се фокусира върху повторната употреба и ще насърчи предприемането на действия като организиране на пазари за повторна употреба, създаване на ремонтни работилници и семинари за това, как да отремонтираме стари мебели и обурудване и др, размяна на стоки и услуги и други такива. Тези дейности ще поставят всички важни заинтересовани страни в центъра на вниманието: актьорите от социалната икономика, както и Европейската мрежа RREUSE например.
За да привлече вниманието на европейците към една от най-грозните страни на отпадъците, ще се реализира европейски ден за почистване на 10 май 2014 година. Инициативата ще е наречена "Да се почисти Европа " и ще призове доброволци, които да почистят от отпадъци обществени места като плажове, паркове, гори и на др.
ЕСНО 2013 г. е федеративен проект и се ползва от широка политическа подкрепа. Ще се проведе отново под патронажа на Янез Поточник, европейски комисар за околната среда, както и с подкрепата на няколко членове на Европейския парламент - депутатите Гастон Франко (докладчик по 7-ма програма за действие за околната среда), Виторио Проди (докладчикът по пластмасови отпадъци) и Маргрет Окен.
С подкрепата на LIFE+ програма на Европейската комисия, новият проект ЕСНО включва следните партньори: ACR+ (Асоциация на градовете и регионите за рециклиране и устойчиво управление на отпадъците - Европейски координатор на проекта), Брюксел околната среда (Белгия), за отпадъците каталонски агенция (Испания), съобщението на асоциацията AICA (Italy) , и унгарската агенция за отпадъци (Унгария). През 2013 г. на Седмицата ще бъдат изпълнени в рамките на координацията на 35 национални или регионални публични администрации - или органи, действащи от тяхно име - в 19 страни. В този критичен момент на икономическа криза, тяхното участие е да се отдаде чест.
Намаляване, повторна употреба, рециклиране: време е да се предприемат действия . Така че нека да популяризираме тези идеи!
Според Евростат, в ЕС-27 през 2011 г., са генерирани 503 кг отпадъци на глава от населението, като средно само 40% от тях са били рециклирани или компостирани, с различия между държавите- членки, които варират от 1% до 63% .
През 2011 г. 40% от третираните битови отпадъци се рециклират или компостират, в сравнение с 2001 г , когато са все още 27%.
В ЕС-27 , от генерираните 503 кг битови отпадъци на човек през 2011 г., 486 кг. битови отпадъци са третирани като 37% се депонират, 23% изгарят, 25% рециклират и 15% се компостират, в сравнение с 2001 година когато 56% депонират, 17% изгарят, 17% рециклират и 10% компостират.
Размерът на генерираните битови отпадъци се различава значително в отделните държави-членки. Например Дания е със 718 кг на лице, следвана от Люксембург , Кипър и Ирландия със стойности между 600 и 700 кг на човек, а Германия, Холандия, Малта, Австрия, Италия, Испания, Франция, Великобритания и Финландия са със стойности между 500 и 600 кг. Гърция, Португалия , Белгия, Швеция, Литва и Словения са със стойности между 400 и 500 кг, а стойности под 400 кг на човек са били регистрирани в Унгария, България, Румъния, Латвия, Словакия, Чехия, Полша и Естония.
Методите за третиране също се различават значително между държавите-членки. През 2011 г. държавите-членки с най-висок дял на депонираните отпадъци са Румъния (99% от всички отпадъци ), България ( 94%), Малта (92%) и Латвия (88%) .
Най-високите дялове на изгорени битови отпадъци се наблюдава в Дания ( 54% от всички отпадъци) , Швеция (51%) , Белгия (42%) , Люксембург и Холандия (по 38%) , Германия (37%) , Франция и Австрия( по 35 %).
Рециклирането е най-често в Германия (45% от всички отпадъци), Ирландия (37%), Белгия (36%), Словения (34%) , Швеция (33% ), Нидерландия (32% ) и Дания ( 31%).
Държавите-членки с най-висок процент на компостиране на битови отпадъци са Австрия (34%), Холандия (28%) , Белгия и Люксембург (и двете 20%) , Испания и Франция (и в двете 18%).
Рециклиране и компостиране на битови отпадъци се падат повече от 50% от всички отпадъци в Германия (63%) , Австрия (62%) , Нидерландия ( 61% ) и Белгия ( 57%) .
Прессъобщение на АСЕКОБ
За повече информация http://bamee.org/ewwr/introduction_echo.php 

 


 
0800 1 5253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци