Оползотворяваме с грижа за обществото и природата

Новини

Начало » Новини »ЕКОПАК зае над 50% от пазара на разделното събиране на опаковки

ЕКОПАК зае над 50% от пазара на разделното събиране на опаковки

01.06.2009

Министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров подписа заповедта, с която одобрява дейността на ЕКОПАК и признава изпълнението на целите й за 2008 г. По прогнозни данни на организацията, пазарният й дял надхвърля 50 %, с което ЕКОПАК затвърди водещата си позиция в България в сферата на разделното събиране и оползотворяване на опаковки. 

През миналата година компаниите, които членуват в ЕКОПАК са декларирали 174 313 тона опаковки, пуснати на българския пазар - с почти 30 000 тона повече от количествата за 2007 г. От тях организацията е събрала разделно и предала за рециклиране 75 363 т. суровини - с 2 152  тона над изискваната по закон квота. Предадени за повторна преработка са 28 995 тона хартиени и картонени опаковки, 14 797 тона пластмасови и метални опаковки, 28 235 тона стъклени опаковки и 3 335 тона опаковки от дърво. Общото количество представлява 43.2% от декларираните опаковки, при годишна цел по Закона за управление на отпадъците от 42%.

Към настоящия момент ЕКОПАК е разположила общо 20 064 контейнера, които обслужват повече от 2.7 млн. жители в 100 общини. Изградени са 8 собствени сепариращи инсталации на регионален принцип - в София, Божурище, Горна Оряховица, Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Варна и Плевен. Предстои откриването на още 3 нови инсталации за първична обработка на отпадъците - в градовете Дупница, Бургас и Враца.

Количествата  на годните за рециклиране суровини, събрани чрез системите с 3 цветни контейнера от домакинствата, са нарастнали 3 до 4 пъти, като от 2 700 тона суровини за 2007 г., през 2008 г. надхвърлят 11 500 тона. Повишава се и чистотата на отпадъка в контейнерите, като в някои общини годните за преработка суровини са 80 - 90 %. Добрите резултати в общините са резултат и от мащабната информационно-образователна кампания „Бъди модерен! Събирай разделно!". В края на май завърши поредният образователен проект от кампанията - Еко-часове на класа, разработен съвместно с Министерството на образованието и науката. 25 000 ученици от 60 училища в страната участваха в еко-обучение за разделното събиране на отпадъци от опаковки и опазването на околната среда. С помощта на специално създадени за Еко-часовете материали - информационни табла, образователни книжки, пъзел и картонена игра, децата научаваха какво се случва с отпадъците на сметището, как можем да помогнем на природата, като изхвърляме опаковките в синия, жълтия и зеления контейнер и как суровините се връщат при нас под формата на нови полезни предмети.

През 2009 г. кампанията „Бъди модерен! Събирай разделно!" ще продължи с разпространението на домашни контейнери за разделно събиране, които ще бъдат предоставени безвъзмездно на 50 000 домакинства.

 


 
0800 1 5253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци