Оползотворяваме с грижа за обществото и природата

Новини

Начало » Новини »ЕКОПАК стартира национална кампания за повишаване ефективността на разделното събиране под мотото “Бъди модерен! Събирай разделно!”

ЕКОПАК стартира национална кампания за повишаване ефективността на разделното събиране под мотото “Бъди модерен! Събирай разделно!”

09.04.2008

ЕКОПАК и местните власти в 82 български общини стартират национална програма за повишаване ефективността на разделното събиране и нарастване дела на отпадъците от опаковки, генерирани от домакинствата. Тя ще бъде осъществена в населените места с изградени системи за разделно събиране на ЕКОПАК и ще обхване над 2.5 млн. жители. Мотото на програмата е: „Бъди модерен! Събирай разделно!" и има за цел да мотивира хората да изхвърлят отпадъците от опаковки в трите цветни контейнера, да стимулира екологично-отговорното поведение и грижа към средата, в която всички живеем.

 

За всеки тон разделно събрани от жителите на всяка община годни за рециклиране отпадъци от опаковки, ЕКОПАК ще направи дарения в инфраструктура и подобряване на градската среда по следната схема:

 

•-          за 1 тон хартия - 13 дървета

•-          за 1 тон стъкло - 10 реновирани улични лампи

•-          за 1 тон пластмаса и/или метал - енергоспестяващи лампи за болницата/детска градина/училище

 

Събраните количества отпадъци от опаковки ще бъдат отчитани ежемесечно, като информация за постигнатите резултати ще бъде предоставяна на кметовете на общините-партньори, на националните и регионални медии с цел информиране на обществеността и ще бъде публикувана на страницата на ЕКОПАК в интернет. Окончателните резултати за събраните от жителите на всяка община количества опаковки ще бъдат обобщени и представени на пресконференция в средата на януари 2009 г. и през март ще стартират дейностите по подобряване на градската среда и инфраструктура.

Вярваме, че възможността да дадат своя принос за благосъстоянието на своя град ще мотивира жителите на всяка от общините-партньори да събират разделно и да изхвърлят правилно по-големи количества годни за рециклиране отпадъци от опаковки. Разчитаме на активната подкрепа на местните власти, които ще имат възможността да спестяват средства, благодарение на своите граждани, които събират разделно.

 


 
0800 1 5253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци