Оползотворяваме с грижа за обществото и природата

Новини

Начало » Новини »ЕКОПАК разработи електронна система за подаване на данни от производителите и вносителите на опаковани стоки

ЕКОПАК разработи електронна система за подаване на данни от производителите и вносителите на опаковани стоки

20.01.2008

Компаниите, които членуват в ЕКОПАК, могат да декларират количествата произведените или внесени от тях опаковки, вече и по електронен път. Създадената преди две години Web-базирана система „ЕКОПАК Он-лайн" е част от Системата за управление, която поетапно се въвежда в ЕКОПАК с цел по-добро организиране и оптимизиране на бизнес процесите. След едногодишна работа с „ЕКОПАК Он-лайн" започна поетапно обучение и въвеждане на системата при клиентите. Системата, разработена от най-голямата организация за оползотворяване у нас, позволява въвеждане на отчети за количествата опаковки, фактуриране и генериране на справки по различни показатели в реално време. Това спестява на клиентите на ЕКОПАК време, улеснява отчетността и намалява документооборота. Работата със системата е изключително опростена.  Графично тя е идентична с хартиените декларации, а попълването на електронното приложение отнема само няколко минути. Базирана е на сървър, собственост на ЕКОПАК, като поверителността на данните е гарантирана с всички сертификати за сигурност. 

 

            В първата лицензирана организация по оползотворяване вече членуват над 1400 компании. През 2007 г. те са декларирали 145 000 тона отпадъци от опаковки, което увеличи пазарния дял на ЕКОПАК до 47%, с 11 пункта пред основния й конкурент. Организацията е събрала разделно и предала за рециклиране 62 236 тона опаковки - с близо 6000 повече от целите си за рециклиране. Това съставлява 43% от декларираните от нейните членове количества, при годишна цел по Закона за управление на отпадъците от 39%. За 2008 г. квотата за рециклиране по ЗУО е 42%.

 


 
0800 1 5253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци