Оползотворяваме с грижа за обществото и природата

Новини

Начало » Новини »ЕКОПАК представи пред МОСВ Доклада за 2009 г. с констатации за изпълнението на целите по ЗУО

ЕКОПАК представи пред МОСВ Доклада за 2009 г. с констатации за изпълнението на целите по ЗУО

31.03.2010

В изпълнение на разпоредбите на чл. 48 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки ЕКОПАК представи пред министъра на околната среда и водите доклад за 2009 г. с фактически констатации във връзка с изпълнението на задълженията на организацията за разделно събиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки. Докладът е изготвен от КПМГ България.

Целият текст на доклада е публикуван в прикачения документ.

 


 
0800 1 5253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци