Оползотворяваме с грижа за обществото и природата

Новини

Начало » Новини »ЕКОПАК получи разрешително по Новия Закон за управление на отпадъците

ЕКОПАК получи разрешително по Новия Закон за управление на отпадъците

17.01.2013

На 16 януари най-голяма организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки - ЕКОПАК България АД, получи от Министерството на околната среда и водите разрешително,съгласно новия Закон за управление на отпадъците. ЕКОПАК изпълни безусловно въведените по-високи изисквания в нормативната уредба. Те включват нови критерии, на които трябва да отговарят организациите за разделно събиране на отпадъци от опаковки, като обхванато население, брой разположени контейнери, сепариращи инсталации и обслужваща техника. В изпълнение на закона ЕКОПАК внесе и банкова гаранция от 1 млн. лева в полза на МОСВ.

За деветте години от своето създаване, ЕКОПАК България АД е инвестирала над 18,2 млн. лева в техническа инфраструктура,информационни и образователни кампании.В края на 2012 г. ЕКОПАК има изградена ефективна система за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на 86 общини, в които са разположени 18 500 контейнера. До момента организацията е изградила 13  сепариращи инсталации с капацитет 300 000 т., в които са разкрити над 200 работни места. През изминалата година ЕКОПАК предаде за рециклиране и оползотворяване 70 317 т. отпадъци от опаковки.

Неразделна част от работата на организацията са и информационно-образователните кампании, които също са част от задълженията по закона.

Вижте пълния текст на разрешителното тук.

 


 
0800 1 5253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци