Оползотворяваме с грижа за обществото и природата

Новини

Начало » Новини »ЕКОПАК И ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАЕДНО СРЕЩУ ВАНДАЛИЗМА

ЕКОПАК И ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАЕДНО СРЕЩУ ВАНДАЛИЗМА

26.10.2017

На 26.10. във Велико Търново, „Екопак България“ приключи с инсталирането на специални заключващи механизми на жълтите контейнери за разделно събиране на пластмасови и метални отпадъци от опаковки. 
Оборудването на жълтите контейнери със заключващите приспособления е разработено от екипа на организацията с цел ограничаване на вандализма и набезите от хора,  които изземват пластмасовите отпадъци от цветните контейнери, чупят ги и замърсяват около тях. След поставянето им се очаква количествата рециклируеми сурвини да се увеличат, да се предотврати обръщането на контейнерите и замърсяването. Тези ключалки са монтирани на всички 131 броя жълти контейнери, намиращи се в града, с.Шереметя и с.Арбанаси. Инвестицията е на стойност близо 30 000 лв. Кампанията на „Екопак България“ АД има за цел оптимизира системата за разделно събиране на отпадъци, въведена съвместно с Общината.
Такива системи вече има въведени в четири района  на гр. София и в гр. Хасково като анализите показват, че резултатите са много добри.
От „Екопак България“ призоваваме гражданите на гр. Велико Търново да пазят контейнери и да изхвърлят отпадъците от опаковки разделно, така ще се намали депонирането на рециклируеми суровини, ще се увеличи рециклирането им и ще се спестят повече природни ресурси.

 


 
0800 1 5253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци