Оползотворяваме с грижа за обществото и природата

Новини

Начало » Новини »ЕКОПАК и Българската мрежа на Глобалния договор на ООН

ЕКОПАК и Българската мрежа на Глобалния договор на ООН

21.02.2012

На 21 февруари 2012 г. на Годишната среща на Сдружение „Българска мрежа на Глобалния договор на ООН", Изпълнителния директор на „ЕКОПАК България“ АД – Тодор Бургуджиев, беше избран за член на Националния съвет. „ЕКОПАК България“ АД е един от основателите на Бълграската мрежа и участва активно в нейната работа. Един от проектите на Организацията - „Зеления 3D еко автобус на ЕКОПАК“ беше включен като добра практика в сборника за годишната Европейска среща на локалните мрежи на Глобалния Договор на ООН.

Глобалният договор е платформа за обмяна на знания и диалог с активното участие и подкрепа на компании, специализираните организации на ООН, бизнес асоциации, неправителствени и синдикални организации за насърчаване на обществената отговорност на бизнеса и етичните бизнес стандарти. Чрез своя ангажимент по отношение на всеобщо възприети ценности и чрез минимизирането на негативните ефекти от своята стопанската дейност компаниите могат да дадат своя принос за превръщането на глобализацията в позитивна сила. Частният сектор е и ключов партньор, даващ своя принос за постигането на Целите на хилядолетието за развитие.

Официалният старт на Глобалния договор бе даден от Генералния секретар Кофи Анан на Световния Икономически Форум в Давос, Швейцария през януари 1999 г. Инициативата призовава компаниите да възприемат десет универсални принципа в областта на човешките права, трудовите стандарти, околната среда и борбата с корупцията и да ги приложат в своите бизнес стратегии и във всекидневната си работа.

От началото на 2006 г. 120 български компании, неправителствени организации и академични институции са членове на националната мрежа на Глобалния договор (ГД) и прилагат десетте принципа на инициативата във всекидневната си работа. През периода 2006-2010 мрежата бе управлявана от Консултативния съвет, избран чрез открито и прозрачно гласуване. Дейностите на мрежата бяха подкрепяни от Секретариат чрез ПРООН. С учредяването на сдружение „Българска мрежа на Глобалния Договор на ООН” през септември 2010г мрежата се управлява от Национален Съвет и Контролен съвет.

Към 2011 г. на международно ниво Глобалният договор обединява на доброволна основа почти 8000 компании, бизнес асоциации, неправителствени организации от 130 държави в мрежа за размяна на най-добри практики и сдружаване.

 


 
0800 1 5253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци