Оползотворяваме с грижа за обществото и природата

Новини

Начало » Новини »ЕКОПАК доказа изпълнение на целите за рециклиране и оползотворяване за 2008 г.

ЕКОПАК доказа изпълнение на целите за рециклиране и оползотворяване за 2008 г.

28.05.2009

На 28.05.2009 г. министърът на околната среда и водите връчи на ЕКОПАК Заповед №РД-340/22.05.2009 г., с която признава изпълнението на целите за рециклиране и оползотворяване за 2008 г. от членовете на колективната система.

Членовете на ЕКОПАК, изброени в Приложение №1 към заповедта, се освобождават от заплащане на продуктова такса за опаковки, защото е доказано изпълнение на задълженията им за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки в съответствие с изискванията на нормативната уредба.

Също така, беше връчена и Заповед №РД-346/25.05.2009 г., в която се изброяват членовете на ЕКОПАК, които следва да заплатят продуктова такса за опаковки за 2008 г., защото не са подавали отчети за количествата пуснати на пазара опаковки.

 


 
0800 1 5253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци