Оползотворяваме с грижа за обществото и природата

Новини

Начало » Новини »ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ изпълни задълженията си за рециклиране на отпадъци от опаковки и остана пазарен лидер за 11-та поредна година

ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ изпълни задълженията си за рециклиране на отпадъци от опаковки и остана пазарен лидер за 11-та поредна година

27.05.2015

На 26.05.2015 г. , на организирана еко закуска с медиите, ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ обяви за изпълнени задълженията си за рециклиране на отпадъци от опаковки за 2014 г.

За поредна година ЕКОПАК затвърди водещата си позиция сред организациите за разделно събиране на отпадъци от опаковки в страната с 42,76% пазарен дял. Министърът на околната среда и водите г-жа Ивелина Василева подписа заповедта, с която одобрява дейността на организацията и признава изпълнението на целите й за 2014 г.       

През миналата година компаниите, които членуват в ЕКОПАК са декларирали 142 680 тона опаковки пуснати на българския пазар. От тях организацията е събрала разделно и предала за рециклиране 87 144 т. отпадъци от опаковки. За рециклиране са предадени 44 725,49 т. хартия, 20 479,23 т. стъкло,  978,78 т. пластмаса, 3 966,52 т. метал и 4 994 т. дървесина. Общото рециклирано количество представлява 61,08% от декларираните количества опаковки, при нормативно определени 55%. Рециклираниотпадъци от пластмасови опаковки  – 34,11 % (при установени съгласно чл.9, ал.1,т.2, буква „г“ – 22,5%), рециклирани отпадъци от хартия и картон – 100,04% (при установени съгласно чл.9, ал.1,т.2, буква „б“ – 60%), рециклирани отпадъци от опаковки от стъкло  - 62,38% (при установени съгласно чл.9, ал.1,т.2, буква „а“ – 60%), рециклирани отпадъци от опаковки от метали – 59,28%  (при установени съгласно чл.9, ал.1,т.2, буква „в“ – 50%)и рециклирани отпадъци от опаковки от дървесина (при установени съгласно чл.9, ал.1,т.2, буква „д“ – 15%)

През 2014 г.:

ЕКОПАК събра и предаде за рециклиране 87 111 тона отпадъци от опаковки, с което:

  • Спаси от изсичане над 581 451 дървета.
  • Спести:

-  213  млн. квч. електроенергия;

-  1,421 млрд. л. питейна вода;

-  120 305 барела петрол.

  • Намали обема на депонираните отпадъци на градските депа с над 178 908 куб.м.

През 2015 г.:

ЕКОПАК единствен ще внедри в рамките на м.юни нова Система за отчитане на спестените СО2 емисии, вследствие на рециклираните количества отпадъци от опаковки. Системата е финансирана от ЕКОПАК България и още 24 Организации за оползотворяване на отпадъци от опаковки от цяла Европа.

  • Цел на проекта - създаване на унифицирана система за изчисляване и отчитане на спестени CO2емисии, в резултат на оползотворяване на отпадъци от опаковки
  • Обхват на проекта – системата позволява отчитане на резултатите на:

– ЕКОПАК (всички клиенти),

– на единичен клиент,

– на група свързани лица.

  • Методология на проекта – при разработването на системата са взети под внимание най-адекватните и актуални данни за всички особености на процесите по събиране, сортиране, транспортиране и рециклиране, приложими за Европа и България в частност.

ЕКОПАК ще продължи да инвестира в образователни и информационни  дейности, защото разчита много на грижата на хората за околната среда и съпричастността им към системите за разделно събиране на отпадъците от опаковки. “Процесът е продължителен, свързан с изграждането на нови навици, но усилията си заслужават!“ е призивът на компанията към хората. 

 


 
0800 1 5253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци