Оползотворяваме с грижа за обществото и природата

Екип

Начало » За нас »Екип

 

Изпълнителен директор

Тодор Бургуджиев, телефон: (02) 40 19 100 

Финансов директор

Иванка Илиева, тел. директен: (02) 40 19 109

Връзки с обществеността и комуникации

Мариана Петкова, тел. директен: (02) 40 19 126, мобилен: 089 436 11 95 e-mail: MPetkova@ecopack.bg

Обслужване на клиенти

Цени, търговска политика и договорни условия; Подписване на нов договор; Представяне на дейността на компанията; Консултации за количеството и вида на опаковките и...

Разделно събиране

Въвеждане на системи за разделно събиране в общини и прилежащи населени места; преговори и сключване на договори с местните общински власти Проучване, подбор и сключване на...

Дейности с отпадъци

Предаване, рециклиране, оползотворяване на отпадъци от опаковки; Сключване на договири за рециклиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки; Отчитане и фактуриране на предадени...

Финанси и администрация

Бюджет и разходи; Финансови анализи и прогнози; Банкови и касови плащания; Офис организация и поддръжка; Развитие на човешките ресурси.

Ръководител вътрешен контрол и отчетност

Александър Тодоров, телефон: (02) 40 19 123, мобилен: 089 992 04 , e-mail: ATodorov@ecopack.bg


 
0800 1 5253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци