Оползотворяваме с грижа за обществото и природата

Новини

Начало » Новини »До края на годината ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ ще разположи над 14 хиляди контейнера в 81 общини

До края на годината ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ ще разположи над 14 хиляди контейнера в 81 общини

18.09.2007

ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ ще инвестира 4 милиона лева в контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки и до края на годината ще обхване население от 2.5 милиона души в 81 общини. Така компанията се превръща в най-големият партньор на общините по въвеждането на системи за разделно сметосъбиране, които намаляват обема на битовия отпадък, депониран в градските сметища и съдействат за създаването на чиста градска среда. Това съобщи на конференция в Столична община изпълнителният директор на ЕКОПАК Кирил Здравков. Той представи резултатите от работата на компанията с общините в България по разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки в рамките на форума „Европейският град – градоустройство и архитектура, сигурност и финанси”.

 

ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ е разработила цялостна програма за работа с общинската администрация и изпълнява коректно и в кратки срокове ангажиментите си към местните власти по въвеждането на съвременни екологични решения за събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки. Това превръща компанията във важен партньор на общините при решаване на въпроса с отпадъците чрез въвеждането на модерни екологични механизми за управлението на отпадъците.

 

Още тази година ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ ще обхване със системи от 3 цветни контейнера за разделно събиране на отпадъци от опаковки 2.5 млн. души. По този начин компанията ще преизпълни целите да обслужва 2 милиона граждани, заложени в Меморандума за 2007 г., подписан с Министерство на околната среда и водите. До края на 2—8 година ЕКОПАК планира да обхване население от 3 милиона души в големи, средни и малки общини в цялата страна.

 

ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ прилага система от 3 цветни контейнера: син - за хартия и картон, жълт - за пластмасови и метални опаковки, и зелен - за стъклени опаковки. Тази система се използва най-масово за разделното събиране на отпадъци в цяла Европа и е доказала своята ефективност в страни като Германия, Великобритания, Италия, Франция и други. Заедно с разполагането на системите от 3 контейнера в градовете, ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ стартира и активна кампания за популяризиране на същността, принципите и ползите от разделното събиране на отпадъци от опаковки и тяхното рециклиране. Целта ни е първо да обучим хората какво означава разделно сметосъбиране, по какъв начин и как се прави, след което можем да очакваме системата да заработи ефективно. Насочили сме усилията си към децата и младите родители, защото, както ние вярваме, ако развиеш този навик у едно дете, то ще накара и своите родители да подхождат отговорно към средата, в която живеят. Част от тази кампания е изграждането на детските площадки, които ЕКОПАК дарява на общините-партньори. Компанията е изградила такива площадки в Бургас, Панагюрище, Димитровград, Кърджали, Плевен, Долни Дъбник, Монтана и Стамболийски, а до края на годината ще бъдат открити общо 20 нови съоръжения.

 


 
0800 1 5253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци