Оползотворяваме с грижа за обществото и природата

Новини

Начало » Новини »Директиви на ЕС за опаковките и отпадъците от опаковки

Директиви на ЕС за опаковките и отпадъците от опаковки

Директива 94/62/ЕС от 20 декември 1994 г. за опаковките и отпадъците от опаковки

Директивата обхваща всички опаковки, пуснати на пазара на Европейския съюз, както и всички отпадъци от опаковки, образувани в промишлеността, търговските обекти, домакинствата или на друго място, независимо от използвания материал.

Директива 2004/12/ЕС от 11 февруари 2004 г. за изменение на Директива 94/62/ЕС за опаковките и отпадъците от опаковки

Директива 2004/12/EC (която изменя Директива 94/62/EC) установява критерии, изясняващи дефиницията на термина „опаковка”. Пояснителните примери са дадени в Приложение 1, например пакетчетата за чай (които не са опаковка) и фолиото-обвивка около кутията с компакт диск или етикетите, висящи или прикрепени към продукта (които са опаковка). Това Приложение замества Приложение 1 от Директива 94/62/EC.

 


 
0800 1 5253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци