Оползотворяваме с грижа за обществото и природата

Често задавани въпроси

Начало » Често задавани въпроси

В тази рубрика ще публикуваме въпросите, които получаваме във връзка със системите за разделно събиране /цветни контейнери, транспортна техника и площадки за сортиране и сепариране/, както и въпросите ви, свързани с рециклирането на отпадъци от опаковки. Ще публикуваме интересни въпроси от зелената ни телефонна линия и нашия Facebook.

 

 

 

 

 


 
0800 1 5253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци