Оползотворяваме с грижа за обществото и природата

Новини

Начало » Новини »10 години ЕКОПАК България – иновации и постижения в разделното събиране на отпадъци от опаковки. Новото бъдеще – предизвикателствата пред нас

10 години ЕКОПАК България – иновации и постижения в разделното събиране на отпадъци от опаковки. Новото бъдеще – предизвикателствата пред нас

18.11.2014

За 10 години ЕКОПАК България се превърна в безспорен пазарен лидер в оползотворяването и рециклирането на отпадъци от опаковки, следвайки основните си ценности – грижа за природата, обществото и партньорите си, спазване на най-високите професионални и етични стандарти, прозрачност в управлението на компанията и работата с институциите, клиентите и хората.

Следвайки вярно мисията си и изпълнявайки обещанията си, ЕКОПАК показа каква е реалната полза от рециклирането. Резултатът за 10 години са 650 тона рециклирани отпадъци от опаковки. Така спасихме 4 600 000 дървета от изсичане, спестихме около 3 млн. куб м. вода, 643 000 мегавата електроенергия и 1 400 000 барела петрол. Благодарение на нашата дейност обемът на депата бе намален с 2 300 000 куб. м.

За тези 10 години насочихме усилията си в две направления:

  • Повишаване на ефективността на системата за разделно събиране

3 контейнерната система на Екопак е най-разпознаваема от населението в България. Най-използвана в Европа – 20 от 27 държави в ЕС я прилагат. Екопак изгради мрежа от 17 хил. цветни контейнера за разделно събиране на отпадъциот опаковки, която покрива над 2,9 млн. жители на България. Контейнерите се обслужват от 27 специализирани камиона. Изградени са 19 бр. линии за сепариране на отпадъци от опаковки, една от тях е модерна високопроизводителна линия специално за сортиране и пречистване на стъкло със система за оптично сепариране. За изграждане и поддръжка на цялата система за периода 2004 г. – 2014 г. организацията е инвестирала над 16 млн. лв, като преките разходи за обслужването и са в размер от 60 млн. лв.

За тези 10 години се повиши качеството и капацитета на услугите на ЕКОПАК, което даде възможност за развиване на  зелени бизнеси и разкриване на 250 нови работни места.

  • Информационно- образователни кампании: 

За 10 години са вложени 10 млн. лева в информа-ционно-образователни кампании, с които са:

Проведени:

• 11 национални кампании;

• 90 детски еко-спектакъла;

• 60 кулинарни еко-шоута;

• 20 работилници за деца.

Произведени и раздадени:

• Над 200 000 детски книжки;

• Над 1000 000 информационни брошури;

• Над 10 000 диска с детски песни;

• Над 20 000 плаката Домашен помощник;

• 40 000 кошчета за разделно събиране у дома;

• 10 000 картонени кошчета за офиса;

• 1000 метални кошчета за разделно събиране в училища и обществени сгради.

Предоставени на общините:

• 28 детски площадки;

• 33 073 дървета;

• 159 303 луминисцентни енергоспестяващи тръби;

• 32 093 натриеви лампи за улично осветление;

• Над 1100 пейки.

Името на организацията се превърна в символ на еко-промяната за най-активните и позитивно настроените, които имат желание да променят средата, в която живеят, учат и работят.

През следващите 10 години ЕКОПАК България ще запази лидерската си позиция с ясни стратегии и иновации, с добавена стойност за клиентите и още по-добро сътрудничество с институциите в полза на обществото.

През следващите 10 години изпълнението на целитез за рециклиране и оползотворяване на отпадъцитеот опаковки в съответствие с европейското законодателство и европейските директиви ще бъде неизменно съпътствано с повишаване на качеството и разширяване на портфолиото от услуги, които ЕКОПАК предоставя на своите клиенти. Все повече ще разширяваме дейността в техните предприятия и логистични площадки, влизайки до подробности като обслужване на композитни отпадъци, скоито никой друг на пазара не работи. По-активното ни партньорство и сътрудничество с общинитеи институциите ще е свързано с иновативен подход в разделното събиране в полза на гражданите с цел намаляване такса смет. Това означава създаване на съоръжения и линии за сортиране на материал като RDF – пластмасовите съдове и прибори за еднократна употреба, чийто период на разпад е стотици години – което ще оптимизира дейността ни по изгарянето му и превръщането му в електроенергия.

Ще поставим още по-силен акцент върху информационно-образователните кампании. Интензивните и атрактивни инициативи на ЕКОПАК, обхващащи всички слоеве на обществото с фокус върху младите хора, формират нова екологична култура в обществото и особено сред подрастващите, които са нашите най-силни посланици пред родителите и останалите членове на обществото.

Добавена стойност за клиентите ни, добавена стойност за обществото, ЕКОПАК ще продължи да залага на Корпоративната социална отговорност и дейностите за опазване на околната среда.

В ЕКОПАК разглеждаме по-дълбоко предизвикателствата пред организациите по оползотворяване и говорим за стандартите, чието спазване ще продължи да ни прави най-предпочитания  партньор. Ако има „краен“ ефект от 10 години ползотворна работа в полза на най-важното – природата, той е, че още по-зеленото ни бъдеще предстои. 

 


 
0800 1 5253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци